Volgens een onderzoeksrapport van april 2016 van de Autoriteit Persoonsgegevens weten Nederlandse gemeenten onvoldoende welke persoonsgegevens zij van hun burgers mogen verwerken in het sociaal domein en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van persoonsgegevens. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 41 gemeenten.

“Gemeenten werken vaak met heel gevoelige gegevens van hun burgers. Van kwetsbare mensen die op gebieden als jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en chronische ziekten afhankelijk zijn van hun gemeente. Om het vertrouwen van die mensen te behouden moeten gemeenten een volstrekt helder beeld hebben van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt”, zegt WIlbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. “Nu loop je het risico dat gegevens worden verwerkt terwijl dat niet mag.” Lees verder……