Privacy en bescherming persoonsgegevens

Privacy wordt ook wel het recht genoemd om ‘met rust gelaten te worden’. Het gaat om de bescherming van het privéleven. De overheid hoeft niet alles van haar burgers te weten, sterker nog, zij moet zeer terughoudend zijn als het gaat om het vragen naar persoonsgegevens. Aan de andere kant hebben overheden voldoende informatie nodig om goede ondersteuning te bieden en om fraude te bestrijden.

Daarnaast vragen privacyregels om zorgvuldige omgang met deze informatie.

Hofflegal biedt ondersteuning voor vragen als:

 Welke gegevens mogen voor welke doeleinden, door wie en op basis van welke grondslagen worden verwerkt?

 Welke rechten hebben burgers als het gaat om de verwerking van hun persoonsgegevens?

 Hoe zit het met het medisch beroepsgeheim van de betrokken zorgverlener?

 Mag de gemeente mijn gegevens verwerken als ik daarvoor toestemming heb verleend?

 Welke eisen stelt de Wet bescherming persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens?

 

Slot met sleutel

 

Bescherming persoonsgegevens in het sociaal domein

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 nieuwe taken gekregen op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Door die verandering inventariseren gemeenten de zorgvragen van hun inwoners om zo goed mogelijk ondersteuning te bieden. Dit betekent dat gemeenten veel meer gegevens van meer mensen zijn gaan verwerken. Vaak gaat het daarbij om medische gegevens en andere gevoelige informatie.

 

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u informatie over uitspraken van de AP en de teksten van de wet- en regelgeving.

Daarnaast is er informatie te vinden over uitleg van de regelgeving, zoals in richtsnoeren en handreikingen en vindt u op de website tools voor zelfregulering.

Beleidsregels handhaving door het CBP

Beleidsregels meldplicht datalekken

Wilt u een offerte aanvragen of heeft u andere vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Hoff Legal.